Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing session 17: Rosehip medicine

  • by Fern Towers
  • 16-11-2023
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Hi all,

Join us for our next session in the garden on Tuesday 21st November, with Jade Mellor.
We'll gather juicy ripe rosehips to make an oxymel - an ancient way of preserving and drawing medicine out of herbs and berries using vinegar and honey - A delicious vitamin C rich tonic for the Winter.

We will also be looking at what we need to do to prepare the herb garden for winter.

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. If the forecast is for heavy rain, we will move the session indoors to the Plas - keep an eye on your emails for updates. 

Please let us know if you fancy attending.

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Ymunwch â ni ar gyfer ein sesiwn nesaf yn yr ardd ar ddydd Mawrth 21ain Tachwedd, gyda Jade Mellor. Byddwn yn casglu cluniau rhosod aeddfed llawn sudd i wneud ocsimel - ffordd hynafol o gadw a thynnu meddyginiaeth allan o berlysiau ac aeron gan ddefnyddio finegr a mêl - Tonic blasus llawn fitamin C ar gyfer y Gaeaf.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy. Os mai glaw trwm yw’r rhagolygon, byddwn yn symud y sesiwn dan do i’r Plas – cadwch lygad ar eich e-byst am ddiweddariadau.

Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk