Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Mae Gerddi Bro Ddyfi yn darparu ac yn hyrwyddo gardd bywyd gwyllt gymunedol a therapiwtig i bawb sy’n byw ym Mro Ddyfi ac yn enwedig i’r rheini sydd mewn perygl o gael eu cau allan yn gymdeithasol.

Mae’r ardd sy’n nythu ar diroedd parc cyhoeddus y Plas yn agored yn barhaol i’r gymuned.

Oherwydd yr argyfwng coronafeirws, mae ein sesiynau garddio galw heibio cynhwysol wedi cael eu hatal. Yn y cyfamser byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw sylfaenol i gadw’r gerddi’n ddiogel i bawb. Gofynnwn i ymwelwyr gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru a pheidio ag ymgynnull mewn grwpiau o fwy na 2 o bobl a chadw 2m oddi wrth bobl eraill yn y gerddi. Ein neges i bawb yw arhoswch yn ddiogel ac yn iach!

Golygfeydd o’r ardd