Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing session 13: Elderberry Syrup

  • by Fern Towers
  • 21-09-2023
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Hi all,

Our next session will be on Tuesday 26th September from 10am - 12pm, with Clare Lewis showing us the wonders of elderberries.

We will be gathering elderberries and making a warming winter syrup to take home and share knowledge and stories about the health benefits and folklore of Elder.
We will also cover sowing and growing herbs in winter. 

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather.

Please let us know if you fancy attending.

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ar Ddydd Mawrth 26ain Medi o 10yb - 12yp, gyda Clare Lewis yn dangos rhyfeddodau mwyar ysgawen i ni.

Byddwn yn casglu mwyar ysgawen ac yn gwneud surop gaeafol cynnes i fynd adref gyda ni a rhannu gwybodaeth a straeon am fanteision iechyd a llên gwerin Ysgaw.
Byddwn hefyd yn gorchuddio hau a thyfu perlysiau yn y gaeaf.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.

Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk