Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing Session 14: Menopause herbs

  • by Fern Towers
  • 05-10-2023
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Hi all,

Our next session will be on Tuesday 10th October 10am - 1pm, with herbalist Clare Lewis exploring how herbs can help with the menopause.

We will discuss what exactly is is happening in the body during this time. We will look at herbs that can help the transition that are growing in the garden, and harvest some leaves for a simple potion. We will taste some herbs that a medical herbalist might use.

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. If the forecast is for heavy rain, we will move the session indoors to the Plas - keep an eye on your emails for updates. 

Please let us know if you fancy attending.

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 10fed Hydref 10am - 1pm, gyda’r llysieuydd Clare Lewis yn archwilio sut y gall perlysiau helpu gyda’r menopos.

Byddwn yn trafod beth yn union sy'n digwydd yn y corff yn ystod yr amser hwn. Byddwn yn edrych ar berlysiau a all helpu'r trawsnewid sy'n tyfu yn yr ardd, a chynaeafu rhai dail ar gyfer diod syml. Byddwn yn blasu rhai perlysiau y gallai llysieuydd meddygol eu defnyddio.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy. Os mai glaw trwm yw’r rhagolygon, byddwn yn symud y sesiwn dan do i’r Plas – cadwch lygad ar eich e-byst am ddiweddariadau.

Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk