Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing session 15: Hawthorn for the heart

  • by Fern Towers
  • 19-10-2023
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Our next session will be on Tuesday 24th October 10am - 1pm, with herbalist Jade Mellor of Wild Pickings

Join us in celebrating the abundance of hawthorn berries this year with a batch of hawthorn ketchup, a warming recipe traditionally used to strengthen the heart and improve circulation.
 

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. If the forecast is for heavy rain, we will move the session indoors to the Plas - keep an eye on your emails for updates. 

Please let us know if you fancy attending.

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 24 Hydref 10am - 1pm, gyda’r llysieuydd Jade Mellor o Wild Pickings

Ymunwch â ni i ddathlu’r toreth o aeron y ddraenen wen eleni gyda swp o sos coch y ddraenen wen, rysáit cynhesu a ddefnyddir yn draddodiadol i gryfhau’r galon a gwella cylchrediad.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy. Os mai glaw trwm yw’r rhagolygon, byddwn yn symud y sesiwn dan do i’r Plas – cadwch lygad ar eich e-byst am ddiweddariadau.

Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk