Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing Session 16: Incense and herbal gifts

  • by Fern Towers
  • 02-11-2023
Your vote is:
4.50 of 2 votes

Our next session will be on Tuesday 7th November, where we will be exploring making natural incense and gifts with Etta Noah.

We will be using dried herbs to make incense bundles and bath bundles, and making hand made beeswax candles. For those who wish to, we will also be making some gift bags for you to take these goodies away in. 

If you happen to have any odds and ends of beeswax that you'd like to melt down and make into new candles, please bring it along, but only if it is 100% pure beeswax.

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. If the forecast is for heavy rain, we will move the session indoors to the Plas - keep an eye on your emails for updates. 

Please let us know if you fancy attending.

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ar ddydd Mawrth 7 Tachwedd, lle byddwn yn archwilio gwneud arogldarth naturiol ac anrhegion gydag Etta Noah.

Byddwn yn defnyddio perlysiau sych i wneud bwndeli arogldarth a bwndeli bath, ac yn gwneud canhwyllau cwyr gwenyn wedi'u gwneud â llaw. I'r rhai sy'n dymuno gwneud hynny, byddwn hefyd yn gwneud rhai bagiau anrhegion i chi fynd â'r nwyddau hyn i ffwrdd.

Os oes gennych unrhyw ddarnau o gwyr gwenyn yr hoffech eu toddi a'u troi'n ganhwyllau newydd, dewch ag ef gyda chi, ond dim ond os yw'n gwyr gwenyn pur 100%.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy. Os mai glaw trwm yw’r rhagolygon, byddwn yn symud y sesiwn dan do i’r Plas – cadwch lygad ar eich e-byst am ddiweddariadau.

Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk