Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing Session 23: Successfully growing herbs in the Welsh climate

  • by Fern Towers
  • 15-02-2024
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Hi all,

In a change to our scheduled session, our next session on Tuesday 20th February 10am - 1pm will be exploring how to successfully grow herbs in the Welsh climate, with expert on all things herbs, Drew Spellar (chair of The Herb Society).

Drew will be covering issues like dealing with wet weather, shade, pests, or growing by the sea, and looking at what to grow to make the most of this climate. We will then have a review of our herb garden at Gerddi Bro Ddyfi against these criteria and see what is working/ any improvements that could be made. We will finish with a bit of practical propogation practice, looking at herb division, softwood cuttings and succession sowing.

As always, we will review the forecast on Monday, and let you know by email if we have needed to book a room at Y Plas!


Please let us know if you fancy attending.

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk


----------------------------------------------------------

Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ar ddydd Mawrth 20 Chwefror yn archwilio sut i dyfu perlysiau yn llwyddiannus yn hinsawdd Cymru, gyda’r arbenigwr perlysiau Drew Spellar (cadeirydd The Herb Society).

Bydd Drew yn ymdrin â materion fel: delio â thywydd gwlyb, cysgod, plâu, neu dyfu ger y môr, ac edrych ar yr hyn y gallwn ei dyfu i wneud y gorau o'r hinsawdd hon. Byddwn wedyn yn adolygu ein gardd berlysiau yn Gerddi Bro Ddyfi yn erbyn y meini prawf hyn ac yn gweld beth sy'n gweithio / unrhyw welliannau y gellir eu gwneud. Byddwn yn gorffen gydag ychydig o ymarfer lluosogi ymarferol, gan edrych ar rannu perlysiau, toriadau pren meddal a hau olyniaeth.

Fel bob amser, byddwn yn adolygu'r rhagolygon ddydd Llun, ac yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost os ydym wedi bod angen archebu ystafell yn Y Plas!

Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk