Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing session 24: Early spring teas

  • by Fern Towers
  • 01-03-2024
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Hi all,

Our next session will be on Tuesday 5th March from 10am-1pm, exploring early spring teas with Jade Mellor. 

We'll be looking at what plants can be used as teas at this time of year,  and starting off the session with a tea meditation. We'll do some tea tastings and finish off with making a tea blend of dried herbs to take home.

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. 

Please let us know if you fancy attending.

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk


----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 5ed Mawrth o 10am-1pm, yn archwilio te cynnar y gwanwyn gyda Jade Mellor.

Byddwn yn edrych ar ba blanhigion y gellir eu defnyddio fel te yr adeg yma o'r flwyddyn,  ac yn dechrau'r sesiwn gyda myfyrdod te. Byddwn yn gwneud rhai sesiynau blasu te ac yn gorffen gyda gwneud cymysgedd te o berlysiau sych i fynd adref gyda ni.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.


Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk