Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing session 25: Spring tonics

  • by Fern Towers
  • 14-03-2024
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Hi all,

Our next session will be on Tuesday 19th March from 10am-1pm, exploring spring tonics with Clare Lewis

We will be tasting an overnight infusion, and then forage for some fresh young leaves to make a nutritious spring tonic. We will look at what else is growing in the garden and chat about how these can help us in spring, and make a traditional drink to take home.
 

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. 

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk


----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 19eg Mawrth o 10am-1pm, yn archwilio tonics y gwanwyn gyda Clare Lewis.

Byddwn yn blasu trwyth yn gyntaf, ac yna'n chwilota am rai dail ifanc ffres i wneud tonic gwanwyn maethlon. Byddwn yn edrych ar beth arall sy'n tyfu yn yr ardd ac yn sgwrsio am sut y gall y rhain ein helpu yn y gwanwyn, ac yna gwneud diod draddodiadol i fynd adref gyda ni.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk