Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Back

0 Herbs for Healing session 26: flower essences and chocolate bark

  • by Fern Towers
  • 27-03-2024
Your vote is:
0.00 of 0 votes

Hi all,

Our next session will be on Tuesday 2nd April, 10am-12:30pm, with Jade Mellor

Inspired by the Easter season, we will be exploring flower essences and making some primrose flower essence for you to take home. We will also have some fun with chocolate, making wildflower chocolate bark.

Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. 

Fern 
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk


----------------------------------------------------------
Helo pawb,

Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 2 Ebrill, 10am-12:30pm, gyda Jade Mellor.

Wedi’n hysbrydoli gan dymor y Pasg, byddwn yn archwilio hanfodion blodau ac yn creu hanfod blodau briallu i chi fynd adref gyda chi. Byddwn hefyd yn cael ychydig o hwyl gyda siocled, gan wneud rhisgl siocled blodau gwyllt.

Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.

Fern
fern@gerddibroddyfigardens.co.uk